[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> เลือกประธานสภา และรองประธานสภา เพื่อลงนามแต่งตั้งตามระเบียบฯ ( 23/ก.พ./2565 )

     

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.
   นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ครั้งแรก  เพื่อจัดให้มีการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา  เพื่อลงนามแต่งตั้งตามระเบียบฯ  พร้อมนี้ได้ให้โอวาท และมอบนโยบายการทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนในทุกด้าน ทุกมิติของพื้นที่ในชุมชนและสังคม 
    โดยมีท้องถิ่นอำเภอยะหริ่ง, ปลัด อบต.ยามู และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตกบลายามูทุกท่าน เข้าร่วมประชุม​  ณ ห้องประชุมอบต.ยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
    โดยผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามูได้แก่ นายอับดุลอายิ  อาแว สมาชิกหมู่ที่ 2
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
ได้แก่ นายมหามัด สูเด็ง สมาชิกสภาหมู่ที่ 5  
     ซึ่งในลำดับต่อไป ประธานสภา อบต.ยามู  จะเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อให้ผู้บริหารได้แถลงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่ตำบลยามู  ต่อไป

  
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 20 รูปภาพ]
<< 1 2 >>