[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
23/ธ.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ( view : 132 )
    ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
11/พ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566 ( view : 129 )
    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566
23/ก.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ม.5 บ้านดินแดง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ( view : 230 )
    โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ม.5 บ้านดินแดง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
12/ก.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ( view : 243 )
    โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
24/มิ.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทภารกิจ) ( view : 288 )
    รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทภารกิจ)
28/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ( view : 490 )
    ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
28/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ( view : 471 )
    ยกเลิกการโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
8/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอนย้ายพักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ( view : 518 )
    รับโอนย้ายพักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 037-2563 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติข้าราชการแทนปลัด ( view : 557 )
    คำสั่ง ที่ 037-2563 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติข้าราชการแทนปลัด
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 018-2563 เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติข้าราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ( view : 562 )
    คำสั่ง ที่ 018-2563 เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติข้าราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 013-2563 เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ( view : 529 )
    คำสั่ง ที่ 013-2563 เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 184-2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานรักษาราชการแทนปลัด ( view : 587 )
    คำสั่ง ที่ 184-2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานรักษาราชการแทนปลัด
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 207-2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ( view : 525 )
    คำสั่ง ที่ 207-2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ 2564-2566 ( view : 499 )
    ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ 2564-2566
29/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ( view : 521 )
    กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
18/มิ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ( view : 547 )
    MV เพลง 3อาร์สา
7/พ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนพฤศจิกายน 2562 ( view : 511 )
    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนพฤศจิกายน 2562
6/พ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ( view : 499 )
    การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
21/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 672 )
    โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าหลวง-หนองแรต ม.3 ป่าหลวง
31/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ( view : 724 )
     จากเดือน สิงหาคม 2563 เป็นภายใน 30 กันยายน 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>