ชื่อ - นามสกุล :นายหามะกอเซ็ง เจะมะ
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0862981234
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู