ชื่อ - นามสกุล :นายยะยา เปาะวอ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0954408836
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา