ชื่อ - นามสกุล :นายปัญญา ดิษฐอำไพ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0936292972
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด