ชื่อ - นามสกุล :นายมะตอเพ็ม เฆดา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0872986069
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ