ชื่อ - นามสกุล :นายบุลกีนี นิยม
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก :โทร.093-6930007
ที่อยู่ :-
Telephone :0936930007
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู