ชื่อ - นามสกุล :นายอับดุลเล๊าะ ลางีตัน
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0813889511
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ