ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปภินพิทย์ ศรีไสยเพชร
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0894641066
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน