ชื่อ - นามสกุล :นายวรเชษฐ์ บิลละ
ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0828235865
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : คนงานทั่วไป