ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอาซียะ อาลี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0848554213
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ