ชื่อ - นามสกุล :นายมูหามัดสุกรี เจ๊ะปูเต๊ะ
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก :โทร.062-2079617
ที่อยู่ :-
Telephone :0622079617
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู