ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู