ชื่อ - นามสกุล :นายสะอูดี แวกือจิ
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก :โทร.063-6085095
ที่อยู่ :-
Telephone :0636085095
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู