ชื่อ - นามสกุล :นายอับดุลอายิ อาแว
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0828246153
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา