[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ได้มีการจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ( 28/ก.พ./2566 )
    

วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
           นายหามะกอเซ็ง เจะมะ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด เจ้าหน้าที่ อบต.ยามู   ได้มีการจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมอบต.ยามู

เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมหรือทบทวนให้แก่สมาชิก อปพร. ( 13/ก.พ./2566 )
    

วันที่ 30-31 มกราคม 2566
      นายหามะกอเซ็ง  เจะมะ นายกองค์บริหารส่วนตำบลยามู มอบหมายให้ นายปัญญา  ดิษฐอำไพ หัวหน้าสำนักปลัด จัดกำลัง สมาชิก อปพร.อบต.ยามู เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมหรือทบทวนให้แก่สมาชิก อปพร. โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์และองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ( 13/ก.พ./2566 )
    

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566
  นายหามะกอเซ็ง  เจะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนบ้านตาหมน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

ประชุมการทำงานและหน้าที่ของพนักงานจ้างเหมา ( 13/ก.พ./2566 )
    

วัน พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565
           นายหามะกอเซ็ง เจะมะ องค์การบริหารส่วนตำบลยามู  พร้อมด้วย นายบุลกินี นิยม รองนายกอบต.ยามู ข้าราชการ และพนักงานจ้างเหมา อบต.ยามู ได้มีการจัดประชุมการทำงานและหน้าที่ของพนักงานจ้างเหมา  ณ ห้องประชุมอบต.ยามู

เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20/ม.ค./2566 )
    

วัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2566
   นายหามะกอเซ็ง  เจะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู มอบหมายให้ นายบุลกินี นิยม รองนายก อบต.ยามู เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือและฟังความคิดเห็น โดยมี คณะทำงาน ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ณ มัสยิดภูมีปอเนาะ หมู่ที่ 4 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ( 16/ม.ค./2566 )
    
ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ( 16/ม.ค./2566 )
    

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา
   นายหามะกอเซ็ง  เจะมะ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมี นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหริ่ง เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของ​จังหวัด​ กรมการปกครอง​ กระทรวงมหาดไทย​และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนนายอำเภอยะหริ่ง ( 16/ม.ค./2566 )
    
เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ( 16/ม.ค./2566 )
    

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565
    นายหามะกอเซ็ง  เจะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่​ประจำปี​  2566 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
ณ จุดตรวจป้อมภูมี ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( 16/ม.ค./2566 )
    

วัน พุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565
      นายหามะกอเซ็ง เจะมะ มอบหมายให้ นายบุลกินี  นิยม รองนายก และพนักงานอบต.ยามู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2568  ณ แหลมตาชี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 -> [จำนวน 151 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>