[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ( 30/พ.ย./2565 )
    

น อาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.30 น.
    นายหามะกอเซ็ง เจะมะ นายกอบต.ยามู  มอบหมายให้นายบุลกีนี นิยม รองนายก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ยามู ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป (โดย บาบอโซ็ะ บางปอ ) ณ สนามหญ้าเทียม ม.3 บ้านป่าหลวง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายรุสลี แสงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง ( 30/พ.ย./2565 )
    

    นายหามะกอเซ็ง    เจะมะ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู  พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.ยามู ผู้ใหญ่บ้านม.5 และผช.ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายรุสลี แสงดี เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาง ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี ณ ลานกีฬาโรงเรียนบ้านฝางนบ้านฝาง

ได้เข้าร่วมกิจกรรม ศอ.บต.สัญจร ( 30/พ.ย./2565 )
    

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
  นายหามะกอเซ็ง  เจะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้เข้าร่วมกิจกรรม ศอ.บต.สัญจร (การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายสมชาย ขวัญมนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ( 30/พ.ย./2565 )
    

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
         นายหามะกอเซ็ง    เจะมะ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู  พร้อมด้วย ประธานสภา อบต.ยามู ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายสมชาย ขวัญมนิจ เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ต.ยามู อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ทหารและผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไปพบูลย์ มาพบปะพูดคุย ( 30/พ.ย./2565 )
    

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565
         นายหามะกอเซ็ง    เจะมะ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู พร้อมด้วย สมาชิก  ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ทหารและผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณไปพบูลย์ มาพบปะพูดคุย เชื่อมความสัมพันธ์  ณ ห้องนายก อบต.ยามู

ร่วมต้อนรับ เจ้าพนักงานการตรวจสอบภายใน ( 28/พ.ย./2565 )
    

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565

นายหามะกอเซ็ง    เจะมะ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู มอบหมาย นายนเรศ อินตัน พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานอบต.ยามู  ร่วมต้อนรับ เจ้าพนักงานการตรวจสอบภายใน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ณ อบต.ยามู

เข้าร่วมงานเมาลิด ณ มัสยิด ม.5 บ้านดินแดง ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ( 28/พ.ย./2565 )
    

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยามู นายหามะกอเซ็ง  เจะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามูพร้อม ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ยามู และผู้ใหญ่บ้านม.5 เข้าร่วมงานเมาลิด ณ มัสยิด ม.5 บ้านดินแดง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานียามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ( 28/พ.ย./2565 )
    

วัน ศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยามู นายหามะกอเซ็ง เจะมะ นายกองค์บริหารส่วนตำบลยามู ได้มอบหมาย พนักงาน.อบต.ยามู เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 นำโดย ปลัดอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรราตาปันยัง กองร้อยตำรวจตระเวนชายชายแดน ที่ 444 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน           
  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 2566 ( 28/พ.ย./2565 )
    

ภาพบรรยากาศ โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 2566
ณ มัสยิดนูรู้ลอิสลามอัลบัรมีนียีห์ หมู่ที่ 4 บ้านภูมีปอเนาะ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง

ร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ( 31/ต.ค./2565 )
    

วัน พุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยามู นายหามะกอเซ็ง เจะมะ นายกองค์บริหารส่วนตำบลยามู ได้มอบหมาย นายบุลกีนี นิยม รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลยามูและพนักงาน.อบต.ยามู เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
นำโดยนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรราตาปันยัง กองร้อยตำรวจตระเวนชายชายแดน ที่ 444 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน           
            ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 -> [จำนวน 127 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>