[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก ก่อนดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ( 24/มิ.ย./2565 )
    

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก ก่อนดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก ดำเนินการแล้วแล้วเสร็จงวดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ( 24/มิ.ย./2565 )
    

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก ดำเนินการแล้วแล้วเสร็จงวดที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก ระหว่างดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ( 24/มิ.ย./2565 )
    

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก ระหว่างดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 

 

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565 ( 13/มิ.ย./2565 )
    

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565
เวลาประมาณ 10.00 น. นายหามะกอเซ็ง เจะมะ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต. ประชุมประจำเดือน มิถุนายน  2565 ณ ห้องประชุมอบต.ยามู

เข้าร่วมโครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง "ปัตตานีจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน" 2565 ( 8/มิ.ย./2565 )
    

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
  นายหามะกอเซ็ง  เจะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู พร้อมด้วย รองปลัด นักวิเคราะห์ฯ และนักพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง "ปัตตานีจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี

ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ( 8/มิ.ย./2565 )
    

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลาประมาณ 09.30 น. นายหามะกอเซ็ง เจะมะ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต. ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอบต.ยามู

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอบต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ( 8/มิ.ย./2565 )
    

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
         นายหามะกอเซ็ง    เจะมะ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่อบต.ยามู  ร่วมส่งนายวีรกร  คงคาลิหมีน   ปลัดอบต.ยามู เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอบต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่สำรวจ ( 23/ก.พ./2565 )
    

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์  2565
      นายหามะกอเซ็ง  เจะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู พร้อมด้วย รองนายก สมาชิก ปลัด ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ ได้นำ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่สำรวจ  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2  บ้านภูมีน้ำพุ่ง  ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้เปิดประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 /2565 ( 23/ก.พ./2565 )
    

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
           สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้เปิดประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 /2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้แถลงนโยบาย โดยไม่มีการลงมติ และภายหลังการประชุมแถลงนโยบายเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์  ตามกฎหมายกำหนด เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลยามู ให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีความสะอาด ปลอดภัย  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงการให้บริการและรับประโยชน์จากนโยบายสาธารณะต่างๆ เพื่อพี่น้องชาวตำบลยามู  ต่อไป

เลือกประธานสภา และรองประธานสภา เพื่อลงนามแต่งตั้งตามระเบียบฯ ( 23/ก.พ./2565 )
    

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.
   นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ครั้งแรก  เพื่อจัดให้มีการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา  เพื่อลงนามแต่งตั้งตามระเบียบฯ  พร้อมนี้ได้ให้โอวาท และมอบนโยบายการทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนในทุกด้าน ทุกมิติของพื้นที่ในชุมชนและสังคม 
    โดยมีท้องถิ่นอำเภอยะหริ่ง, ปลัด อบต.ยามู และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตกบลายามูทุกท่าน เข้าร่วมประชุม​  ณ ห้องประชุมอบต.ยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
    โดยผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามูได้แก่ นายอับดุลอายิ  อาแว สมาชิกหมู่ที่ 2
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
ได้แก่ นายมหามัด สูเด็ง สมาชิกสภาหมู่ที่ 5  
     ซึ่งในลำดับต่อไป ประธานสภา อบต.ยามู  จะเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อให้ผู้บริหารได้แถลงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่ตำบลยามู  ต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 -> [จำนวน 89 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>