[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
28/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ( view : 189 )
    ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
28/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ( view : 180 )
    ยกเลิกการโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
8/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอนย้ายพักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ( view : 256 )
    รับโอนย้ายพักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 037-2563 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติข้าราชการแทนปลัด ( view : 287 )
    คำสั่ง ที่ 037-2563 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติข้าราชการแทนปลัด
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 018-2563 เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติข้าราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ( view : 283 )
    คำสั่ง ที่ 018-2563 เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติข้าราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 013-2563 เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ( view : 265 )
    คำสั่ง ที่ 013-2563 เรื่องมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 184-2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานรักษาราชการแทนปลัด ( view : 284 )
    คำสั่ง ที่ 184-2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานรักษาราชการแทนปลัด
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 207-2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ( view : 263 )
    คำสั่ง ที่ 207-2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
2/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ 2564-2566 ( view : 257 )
    ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ 2564-2566
29/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ( view : 271 )
    กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
18/มิ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ( view : 268 )
    MV เพลง 3อาร์สา
7/พ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนพฤศจิกายน 2562 ( view : 289 )
    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนพฤศจิกายน 2562
6/พ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ( view : 278 )
    การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
21/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 443 )
    โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าหลวง-หนองแรต ม.3 ป่าหลวง
21/ก.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( view : 534 )
    โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าหลวง-หนองแรต ม.3 ป่าหลวง
31/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ( view : 501 )
     จากเดือน สิงหาคม 2563 เป็นภายใน 30 กันยายน 2563
5/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี 2562 ( view : 490 )
    แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี 2562
23/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ( view : 521 )
    สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
18/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( view : 622 )
    ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
17/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 611 )
     โครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านภูมีน้ำพุ่ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>