[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

  

ชื่อ : นายหามะกอเซ็ง เจะมะ
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก : โทร.086-2981234
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0862981234

ชื่อ : นายบุลกีนี นิยม
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก : โทร.093-6930007
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0936930007

ชื่อ : นายมูหามัดสุกรี เจ๊ะปูเต๊ะ
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก : โทร.062-2079617
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0622079617

ชื่อ : นายสะอูดี แวกือจิ
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก : โทร.063-6085095
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0636085095

ชื่อ : นายอับดุลอายิ อาแว
ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0828246153

ชื่อ : นายมหามัด สูเด็ง
ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0899742969

ชื่อ :
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอับดุลอายิ อาแว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0828246153

ชื่อ : นายอิสเฮาะ เจ๊ะหะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0848610590

ชื่อ : นายอาหามัดซาหรี ดอเลาะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0810973526

ชื่อ : นายยาการียา อาแว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0632820709

ชื่อ : นายมหามัด สูเด็ง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0899742969

ชื่อ : นายยะยา เปาะวอ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0954408836

ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พันจ่าเอกนพวุธ บุญบุตร
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
หน้าที่หลัก : โทร.062-9514198
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปัญญา ดิษฐอำไพ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0936292972

ชื่อ : นายมะตอเพ็ม เฆดา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0872986069

ชื่อ : นายอับดุลเล๊าะ ลางีตัน
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0813889511

ชื่อ : นางสาวปภินพิทย์ ศรีไสยเพชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0894641066

ชื่อ : นายชัยรัตน์ พรหมดวง
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0641518748
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สภา อบต.
3 : นักบริหาร
4 : สำนักปลัด
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง
7 : หน่วยตรวจสอบภายใน