[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนย้ายพักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
โดย : admin
เข้าชม : 622
พุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

รับโอนย้ายพักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ร่วมรณรงค์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 10/ก.ค./2566
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู เรือง วัน เวลา ในการจัดบริการเก็บขยะ 10/ก.ค./2566
      รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 10/ก.ค./2566
      ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 10/ก.ค./2566
      ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 7/ก.ค./2566