[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
โดย : admin
เข้าชม : 255
จันทร์ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566
      

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง สายไปเสียแล้ว ผลงานนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันกันตนา

ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหาสะท้อนถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยความหลงผิดจนไม่อาจแก้ไขได้ ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2515 และรวบรวมไว้ในหนังสือ "มณีพลอยร้อยแสง" ซึ่งได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สถาบันกันตนาอัญเชิญไปผลิตเป็นผลงานภาพยนตร์สั้น โดยนักศึกษาวิชาเอกด้านการผลิตภาพยนตร์ สถาบันกันตนาเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยามู 2567 16/ต.ค./2566
      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยามู เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 12/ต.ค./2566
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๖๖ 12/ต.ค./2566
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยามู พ.ศ. ๒๕๖๖ 12/ต.ค./2566
      ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลยามู 9/ต.ค./2566