[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู เรือง วัน เวลา ในการจัดบริการเก็บขยะ
โดย : admin
เข้าชม : 237
จันทร์ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566
      
ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จึงประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ประชาชนรวบรวมขยะมูลฝอยในจุดที่กำหนด ดังนี้


ประเภท วัน พื้นที่ดำเนินการ
- ขยะมูลฝอยทั่วไป ทุกวันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 น. ถึง 12.00 น. หมู่ที่ 2-5
- ขยะรีไซเคิล
- ขยะอันตราย ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน หมู่ที่ 2-5
1.ให้ทุกครัวเรือนนำไปรวบรวมในถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่
2.ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนให้นำส่ง อบจ.นำไปกำจัดตามหลักวิชาการ
- ขยะมูลฝอยติดเชื้อ(ถังขยะใส่หน้ากากอนามัย) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.00            ถึง 12.00 น. หมู่ที่ 2-5
1.ให้ทุกครัวเรือนนำไปรวบรวมในจุดทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่
2.ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่สองของเดือน และทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนให้นำส่ง อบจ.นำไปกำจัดตามหลักวิชาการ

ในการทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ (ไม่ใช่สถานที่สาธารณะ) ขอให้คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งทุกครั้ง และนำใส่ถุงพลาสติกหรือกระสอบและมัดปากถุงให้แน่นเพื่อรอการเก็บขนต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยามู 2567 16/ต.ค./2566
      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยามู เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 12/ต.ค./2566
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๖๖ 12/ต.ค./2566
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยามู พ.ศ. ๒๕๖๖ 12/ต.ค./2566
      ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลยามู 9/ต.ค./2566