[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่สำรวจ ( 23/ก.พ./2565 )
    

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์  2565
      นายหามะกอเซ็ง  เจะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู พร้อมด้วย รองนายก สมาชิก ปลัด ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ ได้นำ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่สำรวจ  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2  บ้านภูมีน้ำพุ่ง  ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้เปิดประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 /2565 ( 23/ก.พ./2565 )
    

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
           สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้เปิดประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 1 /2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้แถลงนโยบาย โดยไม่มีการลงมติ และภายหลังการประชุมแถลงนโยบายเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์  ตามกฎหมายกำหนด เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลยามู ให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีความสะอาด ปลอดภัย  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงการให้บริการและรับประโยชน์จากนโยบายสาธารณะต่างๆ เพื่อพี่น้องชาวตำบลยามู  ต่อไป

เลือกประธานสภา และรองประธานสภา เพื่อลงนามแต่งตั้งตามระเบียบฯ ( 23/ก.พ./2565 )
    

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.
   นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู ครั้งแรก  เพื่อจัดให้มีการเลือกประธานสภา และรองประธานสภา  เพื่อลงนามแต่งตั้งตามระเบียบฯ  พร้อมนี้ได้ให้โอวาท และมอบนโยบายการทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนในทุกด้าน ทุกมิติของพื้นที่ในชุมชนและสังคม 
    โดยมีท้องถิ่นอำเภอยะหริ่ง, ปลัด อบต.ยามู และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตกบลายามูทุกท่าน เข้าร่วมประชุม​  ณ ห้องประชุมอบต.ยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
    โดยผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามูได้แก่ นายอับดุลอายิ  อาแว สมาชิกหมู่ที่ 2
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยามู
ได้แก่ นายมหามัด สูเด็ง สมาชิกสภาหมู่ที่ 5  
     ซึ่งในลำดับต่อไป ประธานสภา อบต.ยามู  จะเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อให้ผู้บริหารได้แถลงนโยบาย การพัฒนาพื้นที่ตำบลยามู  ต่อไป

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ( 23/ก.พ./2565 )
    

วันที่ 9 ธันวาคม 2564
  องค์การบริหารส่วนตำบลยามู  ได้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนให้รับทราบถึงปัญหาของการทุจริต อันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของชุมชนและเป็นการทำลายประเทศชาติ  โดยมี นายวีรกร  คงคาลิหมีน ปลัดอบต.ยามู  พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ยามู ทุกท่าน ได้ร่วมเดินรณรงค์ ดังกล่าว

ทำความสะอาด ศูนย์พักคอย อาคารโรงเรียนยะหริ่ง ( 17/ก.พ./2565 )
    

ภาพบรรยากาศการทำความสะอาด ศูนย์พักคอย อาคารโรงเรียนยะหริ่ง  โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงานอบต.ยามู ได้เข้าร่วมกันทำความสะอาด เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนยะหริ่งต่อไป

ลงพื้นที่ให้การบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวตำบลยามู ( 17/ก.พ./2565 )
    

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยามู โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู พนักงานอบต.ยามู ได้ลงพื้นที่ ม.4  ปอเนาะภูมี ให้กำลังใจ จนท.รพ.ยะหริ่ง อสม ที่ให้การบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวตำบลยามู เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่ทางการกำหนด

มอบคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.และแผ่นผับเพื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และเลือกตั้งนายก อบต. ( 17/ก.พ./2565 )
    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยามู โดย นายวีรกร  คงคาลิหมีน ปลัดอบต.ยามู ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยามูพร้อมเจ้าหน้าที่  ได้มอบคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.และแผ่นผับเพื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และเลือกตั้งนายก อบต. ในวันอาทิตย์  ที่ 28  พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.00 - 17.00 น.
#เลือกตั้ง #เลือกตั้ง อบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย #พร้อมใจไปเลือกตั้ง

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ อสม. ( 17/ก.พ./2565 )
    

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ อสม. ปฎิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลยามู

ภาพบรรยากาศ วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกอบต. ( 9/ก.พ./2565 )
    

บรรยากาศ การรับสมัครเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

# 28 พฤศจิกายน 2564
# เลือกตั้งอบต.
# ทุกเสียงคือพลัง_เลือกตั้งสุจริต_ใช้สิทธิโปร่งใส

ฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันมหิดล ( 9/ก.พ./2565 )
    

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564
บรรยากาศฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันมหิดล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 -> [จำนวน 82 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>