[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
31/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยามู เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ( view : 22 )
     จากเดือน สิงหาคม 2563 เป็นภายใน 30 กันยายน 2563
5/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี 2562 ( view : 41 )
    แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี 2562
23/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ( view : 55 )
    สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
18/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ( view : 103 )
    ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
17/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 93 )
     โครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านภูมีน้ำพุ่ง
17/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( view : 96 )
    โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านภูมีน้ำพุ่ง
17/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 92 )
    โครงการจ้างวางท่อลอด คสล.สายริมคลองบ้านแบแซ หมูที่ 4 บ้านภูมีปอเนาะ
17/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( view : 90 )
    โครงการวางท่อลอด คสล.สายริมคลองบ้านแบแซ ม.4 บ้านภูมีปอเนาะ
17/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 89 )
    โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายป่าหลวง-หนองแรต หมู่ที่ 3 บ้านป่าหลวง
17/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( view : 90 )
    โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายป่าหลวง-หนองแรต หมู่ที่ 3 บ้านป่าหลวง
17/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 84 )
    โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดินแดง
17/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( view : 85 )
    โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดินแดง
12/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 105 )
    โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายสอเฮาะ-เลาะนะ หมู่ที่ 2 บ้านภูมีน้ำพุ่ง
12/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( view : 95 )
    โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านสอเฮาะ-เลาะนะ ม.2 บ้านภูมีน้ำพุ่ง
12/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 84 )
     โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 บ้านภูมีปอเนาะ
12/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( view : 90 )
    โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเลียบคลองชลประทาน ม.4 บ้านภูมีปอเนาะ
12/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 88 )
     โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเลียบคลองชลประทาน ม.2 บ้านภูมีน้ำพุ่ง (ช่วงที่ 2)
12/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( view : 92 )
    โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเลียบคลองชลประทาน ม.2 บ้านภูมีน้ำพุ่ง (ช่วงที่ 2)
10/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( view : 91 )
    โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายสุเหร่าดินแดง-บ้านเลาะ หมู่ที่ 5 บ้านดินแดง (ช่วงที่ 2)
10/มิ.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ( view : 99 )
    จ้างบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายสุเหร่าดินแดง-บ้านเลาะ หมู่ที่ 5 บ้านดินแดง (ช่วงที่ 2)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>