[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
เมนูการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ข่าวกิจการสภา
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
หมวด
size
ไฟล์แนบ
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
( ลงวันที่ : 25/ส.ค./2564 || อ่าน : 26 )  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1.21 MBs
2 รายงานการประชุมสภาอบต.ยามู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
( ลงวันที่ : 28/มิ.ย./2564 || อ่าน : 63 )  
รายงานการประชุมสภา 6.23 MBs
3 รายงานการประชุมสภาอบต.ยามู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
( ลงวันที่ : 28/มิ.ย./2564 || อ่าน : 60 )  
รายงานการประชุมสภา 1.82 MBs
4 รายงานการประชุมสภาอบต.ยามู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
( ลงวันที่ : 28/มิ.ย./2564 || อ่าน : 52 )  
รายงานการประชุมสภา 3.5 MBs
5 รายงานการประชุมสภาอบต.ยามู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
( ลงวันที่ : 28/มิ.ย./2564 || อ่าน : 54 )  
รายงานการประชุมสภา 3.06 MBs
6 รายงานการประชุมสภาอบต.ยามู สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
( ลงวันที่ : 28/มิ.ย./2564 || อ่าน : 58 )  
รายงานการประชุมสภา 2.4 MBs
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
( ลงวันที่ : 17/มิ.ย./2564 || อ่าน : 64 )  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1.22 MBs
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านป่าหลวง
( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2564 || อ่าน : 69 )  
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 455.95 KBs
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านป่าหลวง
( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2564 || อ่าน : 64 )  
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 199.86 KBs
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าหลวง
( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2564 || อ่าน : 72 )  
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 453.36 KBs
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าหลวง
( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2564 || อ่าน : 67 )  
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 174.74 KBs
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
( ลงวันที่ : 25/พ.ค./2564 || อ่าน : 82 )  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1.4 MBs
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2564 || อ่าน : 78 )  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.86 MBs
14 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2564 || อ่าน : 77 )  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9.95 MBs
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2564 || อ่าน : 77 )  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 835.09 KBs
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2564 || อ่าน : 79 )  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.35 MBs
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2564 || อ่าน : 75 )  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.28 MBs
18 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2564 || อ่าน : 71 )  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 703.53 KBs
19 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2564 || อ่าน : 69 )  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.21 MBs
20 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
( ลงวันที่ : 14/พ.ค./2564 || อ่าน : 71 )  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 653.29 KBs


กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>